➢ Photo Correction

AKVIS Photo Correction Bundle Home Standalone - 4 programs (Enhancer + Noise Buster + Refocus + HDRFactory)

AKVIS Photo Correction Bundle - 4 Standalone Apps

Enhancer+Noise Buster+Refocus+HDRFactory: 40% Off

Four AKVIS programs come bundled with a great discount:
AKVIS Enhancer that improves dark photos, makes exposure correction, reveals details, AKVIS Noise Buster - the noise suppression program, AKVIS Refocus which improves sharpness of out of focus images, and AKVIS HDRFactory that lets you create an HDR image. The Standalone versions.

Twoja cena::135,00 $

AKVIS Photo Correction Bundle Home Plugin - 4 plugins (Enhancer + Noise Buster + Refocus + HDRFactory)

AKVIS Photo Correction Bundle - 4 PlugIns

Enhancer+Noise Buster+Refocus+HDRFactory: 40% Off

Four AKVIS programs come bundled with a great discount:
AKVIS Enhancer that improves dark photos, makes exposure correction, reveals details, AKVIS Noise Buster - the noise suppression program, AKVIS Refocus which improves sharpness of out of focus images, and AKVIS HDRFactory that lets you create an HDR image. These are plug-ins to image editors.

Twoja cena::135,00 $

AKVIS Photo Correction Bundle Home Deluxe - 4 programs (Enhancer + Noise Buster + Refocus + HDRFactory)

AKVIS Photo Correction Bundle - Deluxe

Enhancer+Noise Buster+Refocus+HDRFactory: 40% Off

Four AKVIS programs come bundled with a great discount:
AKVIS Enhancer that improves dark photos, makes exposure correction, reveals details, AKVIS Noise Buster - the noise suppression program, AKVIS Refocus which improves sharpness of out of focus images, and AKVIS HDRFactory that lets you create an HDR image.
4 Deluxe licenses (all features for both editions: plugins and standalone programs).

Twoja cena::181,00 $

AKVIS Photo Correction Bundle Business - 4 programs(Enhancer + Noise Buster + Refocus + HDRFactory)

AKVIS Photo Correction Bundle - Business

Enhancer+Noise Buster+Refocus+HDRFactory: 40% Off

Four AKVIS programs come bundled with a great discount:
AKVIS Enhancer that improves dark photos, makes exposure correction, reveals details, AKVIS Noise Buster - the noise suppression program, AKVIS Refocus which improves sharpness of out of focus images, and AKVIS HDRFactory that lets you create an HDR image.
4 Business licenses (with all features for both editions, plugins and standalone programs) for commercial use!

Twoja cena::291,00 $

Informacje o zabezpieczeniach

Akceptujemy

  • Visa
  • MasterCard
  • American Express
  • Discover
  • Przelew
  • PayPal
  • Zamówienie
Za obsługę tego zamówienia odpowiada nasz pośrednik internetowy cleverbridge, Inc. Za przyjmowanie płatności i realizację zamówień odpowiada firma cleverbridge, Inc., 350 N Clark, Suite 700, Chicago, IL 60654, Stany Zjednoczone.